Strategi

Udvalgte cases

Strategi for konsolidering af Nordisk marked

Efter en årrække med en aggressiv akkvisitionsstrategi var tiden kommet til at konsolidere, integrere og skabe en ny platform. Da markedet var præget af meget høj vækst var der mange elementer der skulle indarbejdes i strategien, for nye opkøb ville også blive en del af den fremtidige strategi, dog med den forskel, at disse skulle integreres direkte og ikke som tidligere, leve videre for sig selv i en periode efter opkøb. Der blev udarbejdet en 4 årig strategi, hvor både nye opkøb og nye ydelser blev forenet med tilblivelsen af en ny og stærk platform.

Strategi for forretningsenhed i udlandet

Fra ”tilfældigt” at have fået aktiviteter i udlandet ved opkøb af kompetencer til det danske marked, skulle dette selskab nu etableres under moderselskabet stærke hjemmemarked brand. Der blev udarbejdet en 5 årig plan, hvoraf de 2 første år fokusere på opkøb og de sidste 3 på konsolidering og etablering af stærk platform gearet til organisk vækst.

Strategier for udvikling af position som leverandør til minesektoren

Virksomheden ønskede at få klarhed omkring potentialet i at arbejde som leverandør til minesektoren samt få en operationel plan for strategiske indsatser. Opgaven var at udvikle strategien og rådgive omkring implementeringen af de enkelte indsatser.

Strategier for etablering i nordatlantiske område

Dansk markedsleder ønskede et overblik over potentialet i at udvide forretningen geografisk i det nordatlantiske område (8 lande) og de krav, det stiller at være tilstede i de enkelte markeder. Opgaven var at afdække markedspotentialet og de særlige krav til at skabe en konkurrencedygtig position i de enkelte markeder samt give en vurdering af virksomhedens nuværende forudsætninger for at agere i de enkelte markeder

Strategier for spiller inden for Offshore vind-sektoren

I lyset af et radikalt skift i markedsdrivers samt den eksplosive vækst i markedet var der brug for en re-positionering og en detaljeret forståelse af de krav, markedsudvikling og re-positionering stiller til virksomheden fremadrettet. Opgaven var at udarbejde strategier og aktivitetsplaner.

Vækststrategi for regionalt forretningsområde

Regional spiller med stærk position inden for en specialkompetence skulle bruge et strategisk fundament til at guide et ønske om vækst. Opgaven var at udarbejde strategi og aktivitetsplaner samt rådgive løbende igennem implementeringen.

Strategi for udvikling af koncern-it

Virksomheden havde gennem mange år behandlet it løsrevet fra de forretningsmæssige behov og var derfor endt i en situation, hvor it i højere grad var en barriere for vækst, snarere end en vækstmotor. Opgaven var at afdække status quo og lave en strategi for forretningsdrevet it.

Innovationsstrategi

Stor dansk virksomhed havde svært ved at få nye forretningsinitiativer til at lykkes. Opgaven var at lave en innovationsstrategi, inklusive anbefalinger til prioritering og håndteringen af de enkelte ideer fra idé til færdiggørelse.

Opstart af ny forretningsenhed indenfor rådgivning

Efter mange år med salg af volumen ydelse til kunderne, var disse begyndt at efterspørge mere intelligente løsninger baseret på sælgers med erfaring med og data fra basisydelserne. De nye ydelser eksisterede som sådan allerede, men blev leveret af salgsafdelingen som ”gratis” service, som bestemt ikke var uddannet eller for så vidt havde de nødvendige kompetencer til at levere dette. En anden kedelig sidegevinst var, at dette hurtigt kunne aflæses i manglende nysalg. Der blev udarbejdet et koncept til en ny type rådgivningsforretning, som efter afprøvning hos kunderne blev introduceret. Det viste sig, at pågældende kompetencer var tilstede i et søsterselskab, som derfor fik til opgave at stå for den endelige implementering af dette forretningsområde.

Udvikling af ny OPS ydelse

Virksomheden var i indirekte ”konkurrence” med offentligt tilgængelige ydelser, og der var derfor en modvilje mod denne ydelse. Men der var flaskehalse i den offentlige ydelse, som i sidste ende kunne koste kunderne dyrt. I stedet for at konkurrere med det offentlige, blev der indledt et samarbejde hvor det bedste af begge verdener blev forenet i et komplementerende samarbejde og gevinsten blev delt efter forskellige incaments- og målopfyldelsesmodeller.

Opstart af enheder i England og Skotland

Efter flere forgæves opkøbsforsøg/-forløb, gjorde det tidsmæssige aspekt at der skulle handles hurtigt. Potentielle kunder var de samme som en ikke-konkurrerende virksomhed allerede havde adgang til, hvorfor der blev indgået samarbejdsaftale med denne virksomhed, om leje sig ind på deres platform og udbyde respektive ydelser fra deres lokation, da det også gjorde livet nemmere for deres kunder. Der blev etableret 4 lokationer på 3 måneder og forretningen var fuldt operationel på åbningsdagen.

Udvikling af skræddersyet løsning til virksomhedens ”kommende” største kunde

En ny kunde var på vej ind. Kunden ville uden sammenligning blive virksomhedens største kunde. En så stor kunde ville naturligvis også stille anderledes krav til forretningen, hvorfor en platformsvurdering/due diligence på egen virksomhed blev i gangsat. Resultatet af dette blev en justering af daværende platform og organisation til glæde og gavn for alle virksomhedens kunder.